Prodej povolenek v roce 2021

Vážení rybáři,

rok 2020 je u konce. Díky koronavirové nákaze nepatřil mezi ty nejlepší. Také život rybářské organizace MO Stříbro byl v tomto roce silně ovlivněn. Již v jarních měsících jsme byli nuceni pozměnit způsob vydávání povolenek, byla přesunuta Výroční členská schůze a také jednání výboru muselo být omezeno. Z důvodu podzimního zhoršení nákazové situace jsou opatření v platnosti až do konce roku. Protože v prvních měsících roku 2021 očekáváme velký zájem rybářů o novou povolenku, rozhodli jsme se přistoupit k prodeji v kanceláři MO.

Od pondělí 4. ledna 2021 si tedy mohou rybáři zaplatit členský příspěvek, brigády a zakoupit povolenku na další období jako v předchozích letech. S ohledem na virovou nákazu musíme ovšem dodržet pravidla o ochraně osob. Rybáři, kteří si přijdou koupit povolenku, musí mít nasazenou roušku a vyčkávat v minimálně dvoumetrových rozestupech venku před vchodovými dveřmi. Do budovy může vstoupit pouze jedna osoba. Na chodbě před okýnkem kanceláře se nesmí vytvářet fronta. Slibujeme, že vyřízení všech záležitostí provedeme co nejrychleji, aby čekání venku bylo pro Vás co nejkratší.

Pokud chcete pouze vrátit přehled o úlovcích (nejpozději do 15. ledna 2021) a povolenku si zakoupit později, můžete tak učinit zasláním na adresu: MO ČRS Stříbro, Plzeňská 567, 349 01 Stříbro, nebo vhozením do schránky MO na výše uvedené adrese.

Výše uvedený způsob získání povolenky považujeme vzhledem k předpokládanému počtu zájemců za prioritní. Pokud budou mít někteří z Vás potíže s osobní návštěvou, můžete postupovat podle vyzkoušené varianty následovně:

Zájemce o povolenku (člen MO Stříbro), zašle celkovou částku k zaplacení na bankovní účet MO ČRS Stříbro vedený u České spořitelny. Číslo účtu: 1980455389/0800, variabilní symbol: kód (číslo) členské legitimace. Tento kód je potřebný pro vyhledání člena v systému ČRS a k vystavení povolenky.

Celková částka pro zaplacení se skládá:

 • z ceny příslušné povolenky – naleznete zde
 • z členského příspěvku ve výši 500 Kč (pokud již nemáte zaplacený)
 • z náhrady za brigádu ve výši 500 Kč, která se platí vždy s první povolenkou (tuto částku neplatí členové nad 65 let věku, kteří jsou členy MO ČRS Stříbro déle jak 5 let)
 • z poštovného za zaslání povolenky ve výši 50 Kč (nemusíte platit, pokud si telefonicky dohodnete jiný způsob, např. osobní vyzvednutí v dohodnutou dobu)
 • Po zaslání platby pošlete SMS na tel. číslo 605 987 778, ve které uvedete informaci o odeslání platby za povolenku, případně další důležité informace pro správné zaslání povolenky. V případě nejasností týkajících se prodeje povolenek můžete volat v pondělí, a ve středu, v době od 15:00 do 19:00 na tel. číslo 605 987 778, kde dostanete potřebnou informaci.

  Prosíme Vás všechny o pochopení. K tomuto způsobu přistupujeme s cílem chránit členy MO Stříbro před virovou nákazou a současně vyhovět všem zájemcům o nákup povolenky. Přejeme Vám i Vašim rodinám pohodové vánoce a v novém roce hodně štěstí, zdraví a mnoho krásných chvil u vody.

  Petrův zdar
  Předseda MOČRS Stříbro
  František Hodonický