Podzimní výlovy 2023

Připraveni na letošní výlovy? Tentokrát se bude rybník Výrov lovit 7. 10. 2023 a Sytno pak tradičně hned dva týdny poté, 21. 10. 2023.

Během letošních výlovů nebude probíhat prodej ryb na hrázi!