K výběrovému řízení na rybník Zaječí

Dobrý den,

protože na sklonku minulého roku došlo k poměrně dramatické změně v nájemním vztahu k rybníku Zaječí, který se stal oblíbeným místem rybaření velkého počtu členů MO Stříbro, pokládám za důležité celou situaci objasnit.

V několika uplynulých letech probíhaly v katastrálním území Řešín, kde rybník Zaječí leží, pozemkové úpravy. Výsledkem těchto pozemkových úprav byla drobná změna hranic pozemků a změna jejich čísel. Běžný způsob řešení takových změn je úprava nájemní smlouvy dodatkem, kdy tento nájemní vztah pokračuje. To nám potvrdili i zástupci několika jiných obcí, kde již pozemkové úpravy proběhly.

Město Bezdružice však koncem léta zaslalo MO Stříbro vyrozumění o zrušení nájemní smlouvy k 31.9.2014 na rybník Zaječí a následně vyvěsilo na úřední desce záměr na pronájem tohoto rybníka. Jako důvod byly uvedeny právě změny týkající se pozemkových úprav. Přiznám se, že nás tento postup velmi překvapil. Zrušená smlouva hovořila o roční výpovědní době, která aspoň částečně zaručovala plánované hospodaření na této vodě, ale také dávala možnost se na tuto situaci připravit. Pochybnosti, které jsme měli o správnosti tohoto postupu, jsme vyjádřili vedení města, ale bez výsledku. Podali jsme tedy žádost o další pronájem rybníka Zaječí a následně jsme byli vyzváni k předložení záměru.

Při jednání s radou města Bezdružice jsem vysvětloval, že uvedený rybník máme v pronájmu od roku 2005 a od počátku ho považujeme za náhradu pro rybáře Bezdružic a okolí (tedy pro občany jejich města) za vzdálenou přehradu. Naším cílem bylo vždy udržet cenu povolenky co nejníže, zejména pro členy MO Stříbro. Také bylo v zájmu rybářů tuto lokalitu dobře zarybňovat. Od roku 2005 do konce roku 2013 zde bylo vysazeno celkem 9400 kg ryb (9000 kg kapra a 400 kg ostatních druhů) Ve stejném období bylo celkem uloveno 7.284,14 kg ryb (6745,59 kg kapra).

Podrobnou tabulku naleznete zde.

Z uvedeného vyplývá, že na začátku roku 2014 byla rybí obsádka oproti roku 2005 zvýšena o 2.115,86 kg ryb v hodnotě téměř 127.000,-Kč. Takové zarybnění jsme mohli uskutečnit pouze s vědomím dlouhodobé perspektivy pronájmu. V tuto chvíli ještě nemáme souhrny úlovků za rok 2014, kdy již vysazování neproběhlo. Také jsem informoval radu města, že na rybník Zaječí jsou prodány roční povolenky a proto není vhodné ukončit nájemní vztah k tomuto datu. Následně došlo k prodloužení vypovězené nájemní smlouvy do konce roku 2014. V pronájmu jsme chtěli pokračovat i přes každoroční ztrátu v hospodaření na této lokalitě okolo 60.000,- Kč.

V měsíci listopadu jsme na základě dalšího vyvěšení záměru požádali město Bezdružice o pronájem rybníka Zaječí podruhé. Znovu jsme, tentokrát písemně, oslovili vedení Města a vysvětlili naše postoje. Doufali jsme, že náš postup je správný a že rada naší žádost schválí. Brzy jsme však dostali vyrozumění, že naše žádost o pronájem schválena nebyla.

Pokud by chtěl někdo obviňovat Výbor MO Stříbro z malé aktivity při hájení zájmu rybářů, jsem připraven mu vysvětlit další podrobnosti tohoto problému. Můžete se však také zeptat rady obce, proč jednala způsobem, který jsem zde vysvětlil. Já to nevím.

S pozdravem Petrův zdar,

Předseda MO ČRS Stříbro
František Hodonický