24hodinový rybolov v roce 2009

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 1. 6. 2009 pod č. j. 15306/2009-16230 byla udělena výjimka z denní doby lovu dle ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství. V období od 16. června do 15. září 2009 je na revírech Ohře 19 - č. 431 040 (údolní nádrž Skalka) a Mže 4 - č. 431 028 (údolní nádrž Hracholusky) povolen 24hodinový rybolov!

24hodinový rybolov je možné provozovat za těchto podmínek:

  1. Osoba provádějící lov je povinna v době od 00:00 do 04:00 hodin (v září od 22:00 do 06:00 hodin) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,
  2. osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 26. 5. 2009 pod č. j. 15174/09-16230 byla udělena výjimka z denní doby lovu dle ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství. V období od 16. června do 31. srpna 2009 je na revíru Vltava 16-19 - č. 481 501 (údolní nadrž Orlík) povolen 24hodinový rybolov!

24hodinový rybolov je možné provozovat za těchto podmínek:

  1. Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,
  2. osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračovaní lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) novy datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout,
  3. osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanoveni Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (Č1. 3.13 a Č1. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).